Κάθε χρήστης που επισκέπτεται ή συναλλάσσεται με τον ιστότοπο frisky.gr θεωρείται πως συναινεί και αποδέχεται τους κάτωθι όρους, χωρίς καμία εξαίρεση.

Γενικοί όροι

Γλώσσα Επικοινωνίας

Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας συντάσσονται στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.

Διαδικασία τροποποιήσεων

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί ή να τροποποιεί ελεύθερα τους όρους όποτε το κρίνει αναγκαίο, με την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές γι αυτές τις αλλαγές, μέσω της ιστοσελίδας της και συγκεκριμένα στην ενότητα «όροι χρήσης» στο κάτω μέρος αυτής.

Διευκρινίζεται πως η αλλαγή όρων δεν ισχύει σε περιπτώσεις παραγγελιών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, πριν τη σχετική αλλαγή.

Προϊόντα

Η εταιρία δεσμεύεται για τις πληροφορίες που συνοδεύουν το κάθε προϊόν που εμπορεύεται μέσω της ιστοσελίδας, με κάθε επιφύλαξη για τυχόν ορθογραφικά λάθη.

Η εταιρία παρέχει εγγύηση για την έγκαιρη παράδοση των προϊόντων με την ένδειξη «διαθέσιμο», κατά τον τρόπο και χρόνο που περιγράφεται στις σχετικές ενότητες.

Ευθύνη Χρήστη
Ο χρήστης/πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα στοιχεία που καταχωρεί στην ιστοσελίδα.

Εταιρική ταυτότητα

Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και όλα τα διακριτικά γνωρίσματα της frisky.gr είναι αποκλειστικά δικής της κατοχής και απαγορεύει την οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά, μεταφόρτωση ή μετάδοση για εμπορικούς σκοπούς άλλων εταιριών.

Χρήση Cookies

Το site του καταστήματος frisky.gr χρησιμοποιεί cookies γιατί χωρίς αυτά θα ήταν αδύνατον να λειτουργήσουν κάποιες βασικές υπηρεσίες του. Η κατάσταση των παραγγελιών, οι πολλαπλές επιλογές των χρηστών, η αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι ή στην λίστα, η αναγνώριση και διευκόλυνση των συχνών χρηστών καθώς και η βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Γενικοί οροί περί αποστολής προϊόντων και υπηρεσιών

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τις τιμές αποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση υποχρεούμενη να ενημερώσει τους υποψήφιους πελάτες της για τις μεταβολές αυτές με αναθεώρηση των παρόντων όρων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος.